HỆ THỐNG PHÒNG THỦ VẬT THỂ BAY TẦM THẤP CỐ ĐỊNH

Tính năng:

  • Phát hiện mục tiêu bay xâm nhập trong phạm vi bảo vệ
  • Phân loại các mục tiêu
  • Theo dõi định vị, nhận dạng và phân loại mục tiêu trong phạm vi bảo vệ
  • Đánh chặn mục tiêu trong phạm vi bảo vệ
  • Cung cấp khả năng chỉ huy và kiểm soát mục tiêu từ xa
  • Giám sát các mục tiêu liên tục, hoạt động liên tục 24/24.
  • Mục tiêu từ các thiết bị bay mini, loại vừa, trung bình đến các thiết bị phương tiện bay cỡ lớn.
  • Phạm vi phát hiện thiết bị bay với đường kính phủ lên đến 2.000m.